2009

 

Rodinný dům Heřmanov

venkovní úpravy

  • zpevněné plochy ze žulových kostek cca 600m2
  • „suché“ kamenné zídky, schody

Kontakt: majitelka paní Burianová, mobil 737 765 821

 

Rekonstrukce ulice Husova – Pekařská v Brně

dlážděné povrchy chodníků

  • různé druhy dlažeb cca 1200 m2

Kontakt: OHL ŽS, a.s., Ing. Radl, mobil 606 719 087

 

Areál firmy Alstom v Brně

opravy a výstavba dlážděných komunikací v průběhu roku

  • dlažby z velké žulové kostky cca 800 m2
  • dlažby z drobné žulové kostky cca 950 m2
  • zámková dlažba cca 150 m2

Kontakt:  Alstom s.r.o., Ing. Bartošek – ved. odd. správy budov, mobil: 602 623 306

 

Městys Černá Hora

rekonstrukce ulice Partizánská po povodni

  • kompletní rekonstrukce vozovky a chodníku
  • nové odvodnění
  • nová parkovací stání
  • zámková dlažba cca 600 m2

Kontakt: Městys Černá Hora, pan starosta Ing. Měšťan, mobil: 606 136 009

             bývalý pan starosta Ing. Hlavička, mobil: 724 006 335

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.